۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

چهار گام تا دوشنبه اعتراض:دوشنبه7آذر - روزندا آقاسلطان

صفحه کمپین دوشنبه های اعتراض در فیسبوک بر اساس پیشنهاد ارائه شده توسط زندانی سیاسی مصطفی تاجزاده بنا شده و هدف آن تثبیت و تبلیغ طرح دوشنبه های اعتراض وتحقق یک کمپین عملی متناسب با شرایط و باهمفکری فعالان سیاسی ست.

طی دو سال و نیم  اخیر که از آغاز جنبش سبز میگذرد, کمپین های متعددی در حد حرف و سخن پیشنهاد شده که بدلیل رخوت و سستی و نبود برنامه ریزی و عدم پیگیری گرفتار فراموشی و نسیان گشته و عملا جنبشی  را که بر بستری از اعتراضات واقعی و برحق  مردم شکل گرفته بود  بیجهت دچار رکود کرده است.
لذا  جهت بر طرف کردن نقص  ذکر شده کمپین دوشنبه اعتراض 7 آذر روز ندا آقاسلطان بر اساس 4 گام پی در پی طراحی شده که شرط عبور از هر گام به گام بعدی رسیدن به اهداف گام پیشین است . بجز گام اول که ساده ترین گام بوده و فقط جهت معرفی صفحه کمپین در فضای مجازی در نظرگرفته شده, مسئولیت طراحی   گامهای بعدی بعهده خود مشارکت کنندگان خواهد بود . مشارکت در یک گام بهیچوجه به معنی  تعهدی برای مشارکت در گامهای بعدی نیست و هرشخص محق است  با رای و نظر آزادانه خود در هر گام مشارکت نماید یا انصراف دهد.

هر گام با در نظر گرفتن شرایط و امکانات و رعایت کلیه مسائل امنیتی و با تبادل نظر اعضا صورت خواهد گرفت . اصل مبارزه بی خشونت  و حفظ جان و امنیت مردم و اعضا جزواصول اولیه کمپین خواهد بود

گام اول : تبلیغ کمپین در فضای مجازی
هدف گام اول کمپین تبلیغ در فضای مجازی ست . با رسیدن به مرز حداقل 50,000 علاقه مند به ادامه کمپین تا 13 آبان 90 گام اول به انتها رسیده و کمپین وارد فاز دوم خواهد شد. وظیفه رهروان کمپین در این مرحله تبلیغ جهت معرفی صفحه کمپین در فیس بوک به  دوستان و آشنایان به هر روش ممکن است.

گام دوم: تبلیغ کمپین و ایده دوشنبه های اعتراض در سطح جامعه و مردم:
بعد از رسیدن به هدف گام اول با بحث و تبادل نظر در همین صفحه روشهای مرسوم برای بردن ایده دوشنبه های اعتراض به میان مردم کوچه وخیابان تعیین و اجرا خواهد گردید. روشهائی مثل اسکناس نویسی, شعار نویسی, برچسب و ...که تا کنون آزموده شده بصورت جمعی و سازماندهی شده براساس عقل جمعی از تاریخ 13 آبان تا 23 آبان اجرائی خواهد گردید. بطور مثال چنانکه اعضای صفحه به اسکناس نویسی تمایل داشته باشند هدف نهائی گام دوم می تواند اسکناس نویسی تا مرز یک میلیون عدد تعیین گردد.

گام سوم: توافق روی یک کمپین عملی در روز 7 آذر روز ندا آقا سلطان:
بعد از رسیدن به هدف مشخص گام دوم, اعضای کمپین می توانند روی یک کمپین عملی برای روز دوشنبه 7 آذر به توافق برسند. این کمپین می تواند تحریم وسایل نقلیه عمومی و شخصی   در هفتم آذر یا هر مورد دیگر بستگی به پیشنهادات ارائه شده توسط فعالان باشد. زمان انتهائی ارائه پیشنهادات و نتیجه نهائی روز 30 آبان 90 خواهد بود.

گام چهارم: تبلیغات روی کمپین عملی توافق شده بمدت یک هفته:
بعد از تعیین کمپین عملی تا روز 30 ابان, با یک هفته تبلیغات گسترده در میان جامعه  و مردم کوچه و خیابان تا روز دوشنبه 7 آذر,مرحله نهائی کمپین به اتمام خواهد رسید.

نتیجه:
 مسلما رسیدن به هدف گام چهارم کمپین مستلزم همت اعضا و رسیدن به اهداف تعیین شده درهر گام خواهد داشت. اما برداشتن هر گام نیز در جای خود هدف و جایگاه ویژه و ارزشهای خودش را بدنبال دارد. بفرض اگر حاصل تلاش ما فقط رسیدن به هدف گام اول یعنی عضویت 50,000علاقه مند به ادامه کمپین باشد به این معنیست که حداقل 200,000 نفر توسط ما  به نام ندا آقا سلطان برخورده اند و کمپین دوشنبه های اعتراض برای ایشان یاداوری شده . یا بفرض اگر حاصل فعالیتهای ما به گام دوم ختم شود به این معنی خواهد بود که بطور مثال یک میلیون اسکناس شعارنویسی شده در دست مردم قرار گرفته است

 حتی اگرکمپین به هیچ کدام از اهداف خود نرسد حداقل این است که نزد وجدان خود آسوده ایم زیرا که ما تلاش خودمان را در حد توانمان انجام داده ایم

هیچ نظری موجود نیست: