۱۳۹۲ اردیبهشت ۳, سه‌شنبه

آنان که«آزادی زندانیان سیاسی»راقربانی مطامع انتخاباتی میکنند- با دقت بخوانندامروزسخن گفتن اززبان جنبش سبز کار ساده ای نیست –نماینده راستین جنبش سبزکیست؟چگونه میتوان در نبود یک مرکز رهبری کننده که مورد اعتماد بدنه جنبش نیز باشد,مرزهای نظری جنبش را تبیین نمود و متناسب با آن خطی و مشی جنبش در مقابل وقایع مهمی همچون انتخابات پیش رو را تعیین کرده و همچنین با گروهای سیاسی مطرح در صحنه سیاست امروز همچون اصلاح طلبان حکومتی و باندها و گروههای متنوع حکومتی و اپوزسیون مرزبندی روشنی داشت؟

حقیقت این است که بدنه جنبش سبز همچنان نماینده همان جماعت خاموشی است که مصداق عینی این ضرب المثل است : «زبان سرخ سرسبز را دهد بر باد» - باز هم باید بار دیگربه این سوال بازگردیم: سخن گویان واقعی یا «سرسبز» جنبش که شایستگی این امر خطیر را دارند تا در مورد تاکتیکها, اهداف وخطی و مشی جنبش در مقابل وقایع پی در پی جاری تصمیم گیری و با «دیگران» مرزبندی کنند , چه کسانی هستند؟

کمتر کسی است که در صلاحیت زندانیان سیاسی (دقیقاهمه زندانیان سیاسی) با هر عقیده و طرز فکر برای رهبری جنبش شک داشته باشد. آیا زندانیان سیاسی ما دقیقا همان «سران و نخبگان» جنبش آزادیخواهی ایران نیستند که باید خط و مشی جنبش را در وقایع پیشرو تعیین کرده و مردم را نسبت به منافع خود آگاه سازند؟

مسئله این است!

اینجاست که اولین و اتفاقا اساسی ترین شکاف وتمایز مابین جنبش سبز و بازیگردانان انتخابات نمایشی از خود باندهای قدرت گرفته تا مصلحان حکومتی  از پرده بیرون افتاده, مرزها را روشن و تصمیم گیری در مقابل انتخابات پیش رو را آسان میسازد. 

آنان که بسادگی کشتارسبزترین جوانان در خیابانها و شعار «رای من کجاست؟» رافراموش کرده و شرط آزادی همه زندانیان سیاسی را قربانی مطامع انتخاباتی خود در راهیابی به قدرت می کنند با دقت بخوانند:
حماسه حضور در انتخابات می خواهید؟ باز با وقاحت هرچه تمام تر- بعد از به خون کشیدن ده هاجوان و به اسارت گرفتن هزاران نفر از بهترین نخبگان این مملکت, دست نیاز و گدائی جهت مشارکت بسوی جامعه سبزبلند کرده اید؟ از «خس و خاشاک»و«میکروب» کمک می طلبید تا افتضاحات جهانی که شما به بار اورده اید پاکسازی کرده و از ورطه سقوط حتمی رهائی یابید؟از مصلحت و عقلانیت صحبت میکنید؟
بسیار خب! همه نمایندگان,نخبگان و رهبران ما از زندانهایتان آزاد کنید تا دریک فضای باز, تکلیفمان را با شما و انتخاباتتان روشن کنیم – این حرف آخر ماست