۱۳۹۲ خرداد ۱۵, چهارشنبه

سه گام ساده برای فراخوان 21خرداد-استادیوم آزادی : نه غزه, نه لبنان, نه انتخابات حکومتی


اراده کنیم بپا خیزیم از فرصت پیش آمده استفاده کنیم

بازی تیم های ملی ایران و لبنان در روز 21 خرداد فرصتی بدست داده تا بعد از مدتها رکودی که بدلیل سرکوب خشن و وحشیانه حکومت ایجاد شد, در کنار سرخوشی دیکتاتور و جیره خورانش از مرگ جنبش - مجددا  زنده بودن جنبش را با کمترین هزینه فریاد کرده و خواب شیرین سرکوبگران را که گمان می برند همه چیز ختم به خیر شده و همه فریادها را درگلو خفه کرده اند, برهم بزنیم – با توجه به همزمانی این واقعه ورزشی با سیرک انتخاباتی که با تحقیر و پایمال کردن حق تعیین سرنوشت مردم, بدون توجه به فجایع انتخابات سال 88 و وقایع پس از آن که با قتل عام دهها نفر از پاکترین جوانان میهن واسارت هزاران نفردیگر از مردم و نخبگان و نهایتا  حصر رئیس جمهور قانونی میرحسین موسوی  و شیخ کروبی همراه بود –لازم  است اهمیتی دوچندان برای  این فراخوان مردمی قائل شویم.

ایا اجازه خواهیم داد دیکتاتور با تحقیر ما و پایمال کردن خون جوانانمان  آخرین سنگر مردم یعنی انتخاب رئیس قوه مجریه را نیزدرسکوت مرگبار در اختیار خود بگیرد؟

آیا نباید آزادی زندانیان سیاسی را که تا دیروز در کنار ما درخیابانها دوشادوش ما حرکت میکردند فریاد کنیم؟
آیا نباید برای شکستن حصر رئیس جمهور قانونی خود میرحسین موسوی و شیخ کروبی که پای آرمانهای بلند جنبش ایستادند قدمی برداریم؟

چگونه میتوانیم حرفها و ادعاها را به عمل تبدیل کنیم ,بر یاس و ناامیدی غلبه کرده و بازی کثیف دیکتاتور در انتخابات 92 را با کمترین هزینه برهم بزنیم؟

بیاد بیاوریم ما بیشماریم – ما میلیونها نفریم و هر حرکت کوچک فردی ما چنانکه همگی متحد و هماهنگ شویم با ضرب شدن در هزاران انسان مسئولیت پذیرو آگاه,  موثر تر از تبلیغات پرهزینه حکومتگران,در همه ایران بسرعت فراگیرخواهد شد

1-    شعارنویسی و اسکناس نویسی برای فراخوان را از همین امروز متناسب با توان خود شروع کنیم – حتی نوشتن روزی چند اسکناس  در هر روزرا ناچیز نشماریم 

2-    با تماس منظم و سازماندهی شده مستقیم یا تلفنی:خانواده, اقوام,همکاران و دوستان را بطور شفاهی از فراخوان روز 21 خرداد آگاه کنیم 

3-    با قرار گذاشتن با دوستان مورد اعتماد در روز 21 خرداد بصورت دسته های چند نفره به استادیوم آزادی برویم

هیچ نظری موجود نیست: