۱۳۹۰ آبان ۱۵, یکشنبه

الاغ جان! این جنگ آخر وعاقبت ندارد, آدم شو

آدم اگر تنها باشد  و بخواهد دردل کند, مثل خیلی ها می تواند با دیوار یا یک درخت یا اگر حیوان خانگی داشته باشد با آن جانورحرف بزند. شنیده ام بعضی ها هم سرشان را در چاه میکردند و از بی عدالتی فریاد میزدند. اما من  برای یافتن یک همدم و دردل های سیاسی هیچکس را بهتر از یک الاغ نیافتم.بعد از سی و چندسال که شاهد وقایعی مثل انقلاب 57 و...بودیم که در میان مردم وروشنفکران اجماعا  "حماقتهای های تاریخی" نامیده میشود, برای دردل کردن گزینه ای مناسبتر از الاغ نمی توان یافت. الاغ در اینجا صرفا یک مخاطب انتزاعی ست. بنابراین امیدوارم این نوشته به کسی برنخورد و اگر مخاطب با بعضی از شخصیتهای واقعی شباهت داشت تعمدی در کارنیست.

الاغ جان! آیا یادت هست که انقلاب کردیم, درست در زمانی که پیروز شده بودیم دولت بختیار را سرنگون کردیم و خمینی را سرکار آوردیم؟ از سفارت آمریکا بالا رفتیم که  هنوز هم داریم تاوانش را پس میدهیم؟ . یادت میاید انقدر شعار صدور انقلاب دادیم که وارد یک جنگ خانمان سوز شدیم؟. یادت هست به چه مصیبتی خرمشهر فتح شد و در اوج پیروزی موقعی که طرف شکست را پذیرفته بود و میخواست غرامت بدهد ما قبول نکردیم و بیهوده ادامه اش دادیم خسارت که نگرفتیم هیچ, جام زهر را هم نوشیدیم؟ یادت هست  یکی ازمعدود کارهای عاقلانه ای که انجام دادیم یعنی همان اصلاحات, چطوری با جفتک پرانی و قتل های زنجیره ای پرونده اش را بستیم و احمدی نژاد را سر کار اوردیم؟ ترورهای داخل و خارج از کشور, قتلهای زنجیره ای, بمب گذاری در آرژانتین را یادت هست؟ دادگاه میکونوس را یادته چه مصیبتی بود؟ 

الاغ گرامی! یادت هست بعد از این همه مصیبت بلاخره ملت راضی شدند خرداد 88 پای صندوق رای بیایند و گذشته را فراموش کنند با رای ایشان چه برخوردی شد؟ و با کشتار وسرکوب مردم معترض چطوری با دست خودمان پلهای پشت سر را خراب کردیم؟ 

الاغ عزیز حالا با این پلهای خراب شده با این راه بی بازگشت با این احمدی نژادی که روی دست مانده با این اقتصاد ویران با این بسیجی که تا 50 هزارتومان نگیرد در زمان صلح به کرمانشاه نمی اید با این مردمی که به گوشه خانه خزیده اند چطور می خواهیم با آمریکا و اسرائیل بجنگیم؟ 

الاغ گرامی بفهم, آدم شو! اسرائیل و امریکا ترانه موسوی نیستند که از عهده بسیج براید . قرارداد پارس جنوبی نیست که پیمانکارش سپاه باشد و هرچه بادا باد. با 50 هزار تومان شاید به کرمانشاه بیایند اما هزینه جنگ با امریکا بسیار بیش از اینهاست. نکنه باورت شده که امام زمان کمک خواهد کرد. خودت را یک لحظه جای این بزرگوار این پیام آورعدالت این منجی بشریت تصور کن و سعی کن یک دلیل فقط یک دلیل  عاقلانه  برای چنین حمایتی پیدا کنی.  دیگر عرضی نیست

هیچ نظری موجود نیست: