۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۹, دوشنبه

"قهری" که باید سید محمد خاتمی میکرد


در یکی دو هفته گذشته شاهد بودیم  که یک موجود بیمارو روان پریش بنام احمدی نژاد,کسی که به قول میرحسین خیلی راحت جلوی دوربین مستقیما به چشمان مردم نگاه میکنه و دروغ میگوید, همان کسی که با وقاحت تمام میلیونها آرای مردم را به بنام خودش مصادره کرد ,همان کسی که میلیونها معترض خاموش را خس و خاشاک نامید و به خاک و خون کشید, تلاش کرد که از چیزی که "حق قانونی" خودش میدانست یعنی حق انتخاب و عزل وزرا دفاع کند و برای دفاع از چنین حقی(که از اساس ناحق بود) تا مرز درگیری و رودروئی با قدرتمندترین و صد البته کینه توزترین شخص مملکت یعنی خامنه ای پیش رفت.
آدم مات و مبهوت درمیماند وقتی شاهد وقاحت شخصی ست که هم خودش میداند و هم دیگران( در واقع کسی نیست که نداند) که موقعیت فعلی اش بعنوان رئیس دولت بجز برمبنای پایمال کردن حق ده ها میلیون انسان و کشتار و به اسارت گرفتن صدها انسان آزاده  وقتل عام دهها نفر از پاکترین جوانان این مرز و بوم بدست نیامده و تا مغز استخوان مدیون از خودگذشتگی و له شدن رهبردر برابر افکار عمومی برای حفظ ایشان است.
اما برکناراز چنین نمایشنامه  وقاحت ودریدگی که تلاش میکنم برایم عادی شود و هنوز نشده – تلخکامی من از زنده شدن خاطره دیگری ست که انهم هرچه کردم تا کنون نتوانستم برای خودم حل کنم و فقط سکوت کردم مانند بسیاری دیگر...
این جریان دفاع از حق احمدی نژاد مرا دوباره به دوران اصلاحات بازگرداند آن موقع که سید محمد خاتمی با بیست و چند میلیون رای واقعی نه از حقوق مشروع و قانونی خود دفاع کرد و نه پای حقوق مردم ایستاد – بدون هیچ شک و تردیدی خاتمی شخصا انسان خیرخواه و سلامتی ست. ایکاش خاتمی هم به پشتوانه آرای مردمی و حقوق قانونی خود – اجازه نمی داد انتخابات مجلس خبرگان با نظارت استصوابی برگزارشود تا امروز شاهدیکه تازی خامنه ای نباشیم  – ایکاش محمد خاتمی اجازه نمی داد صندوقهای رای مردم تهران در انتخابات ششم مجلس چنان دستکاری شود تا علیرضا رجائی و بقیه نمایندگان راستین مردم حذف شده و امثال حدادعادل به نا حق به مجلس وارد شوند. ایکاش محمد خاتمی در  دور دوم ریاست جمهوری با اتکا به مجلس ششم ,  وزرای مورد نظر مردم را انتخاب میکرد نه اینکه مطابق میل و نظر "رهبر فرزانه" عمل کند- ایکاش خاتمی در انتخابات مجلس هفتم روی خط قرمز اصلاح طلبان بعنی انتخابات آزاد می ایستاد – خاتمی و اصلاح طلبان هیچکدام از این کارها را نکردند و پای هیچکدام از این حقوق مسلم ملت پایداری نکردند و همه بهانه ایشان ترس موهومی بنام احتمال براه افتادن "حمام خون" بود . آیا حالا که پای حقوق ملت پایمردی نکردید توانستید از " حمام خون" جلوگیری کنید؟ ایا این دلیل اصلی دلسرد شدن مردم از اصلاح طلبان نبود؟ایکاش خاتمی واصلاحطلبان هم بر سر حقوق ملت " قهر" میکردند. ایکاش...

هیچ نظری موجود نیست: