۱۳۹۰ خرداد ۸, یکشنبه

سیزدهم خرداد روز مناظره میرحسین موسوی و احمدی نژاد , روزمبارزه با دروغگویی نامگذاری شد

هیچ نظری موجود نیست: