۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۸, یکشنبه

حذف ارباب حلقه ها, پایان زنجیر حکومت اسلامی

 زنجیره بهم پیوسته حکومت اسلامی که از حلقه خمینی – بازرگان حیات خود را آغاز کرد اینک در واپسین روزهای خود به ضعیفترین حلقه  یعنی خامنه ای – احمدی نژاد ختم گردیده است. این ادعا که چرا این حلقه آخرین از سلسله خود است با نگاهی اجمالی به سرنوشت حلقه های قبلی و اینکه هر حلقه بصورت اجتناب ناپذیری بر حلقه های پیشین استوار بوده بیشتر اثبات میگردد.
شاید یکی از کلیدی ترین نقش ها را درپایداری سی ساله این زنجیره به "حلقه واسطی" بنام هاشمی رفسنجانی بتوان نسبت داد (ارباب حلقه ها). حلقه واسطی که هر با درهم شکستن حلقه جمهوریت در برابر حلقه قدرت مطلقه , سر زنجیر را به حلقه جدیدی متصل مینمود تا سلسله حکومت اسلامی به سیر خود ادامه دهد. چنانکه نامهای حلقه جمهوریت(نیم بند) را در کنار یکدیگر بچینیم به روند جالب توجهی برمیخوریم:
بنی صدر- رجائی – خامنه ای -  رفسنجانی – خاتمی – احمدی نژاد و پاره شدن کامل زنجیرهای قبلی با انتصاب مطلقه احمدی نژاد  در خرداد 88 – درهمین جاست که خامنه ای با زیرپا گذاشتن قائده بازی" سه حلقه ای" و حذف حلقه واسط یا همان هاشمی رفسنجانی, حکومت اسلامی را وارد سیستم دو حلقه ای مطلق نموده و اینک با لگد پرانی های احمدی نژاد در مسند رئیس دولت دچار بحران ساختاری یا بحران راه حل گردیده است.
خامنه ای که از هوش بهره چندانی نبرده , علیرغم اینکه خود با دخالت هاشمی رفسنجانی بعنوان یک حلقه واسط جایگزین حلقه مطلقه قدیم یعنی خمینی گردید . فارق از نقش بنیادین و اساسی حلقه واسط در حفظ و انعطاف حکومت اسلامی در برابر هر خطروانتقال آن به شرایط جدید . گمان برد که می توان بدون حلقه واسط به به بحرانها خاتمه دهد و با اتصال رئیس دولت و مجلس مستقیما به حلقه مطلقه خویش بی هیچ دغدغه امور مملکت را با الهامات آسمانی خویش پیش برد.
اما چالش میان آسمان و زمین درست در همین جاست که بروز پیدا میکند . مسئله بر سر نافرمانی احمدی نژاد نیست , مشکل اینجا نیست که احمدی نژاد قدر نشناس است (که هست) , اساسا این قوائد زمینی و شکمهای گرسنه و اقتصاد فروپاشیده و ضرورت ها و بایدهای  دنیای مدرن و نیازهای واقعی مردم هستند که با اوهامات ولایت مطلقه در تضاد بوده و گوش شنوا ندارند و در نتیجه هر رئیس دولتی چه منتخب مردم باشد یا با تقلب و چاپلوسی و دروغ و جنایت چنین مقامی را اشغال کرده باشد همچون احمدی نژاد وادار به مقابله با قدرت مطلقه آسمانی مینماید.
از سوی دیگر تیم احمدی نژاد که تا کنون با برنامه و با چراغهای خاموش پیش آمده و خود مجری و طراح پشت صحنه  سیستم دو حلقه ای کنونی ست وبا درک عمیق از ضعف سیستم ناکارامد کنونی و آگاهی کامل به معضل رهبری در حذف حلقه مستقیما متصل, دنبال سهم برابر قدرت در یک حاکمیت دو گانه است

حالا دیگر هیچ حلقه واسطی برای نجات حکومت اسلامی و ولی فقیه بجا نمانده است . حلقه مطلقه باید با شکستن خود ,حلقه جدیدی را بیافریند که سرنوشتی بهتر از قبلی نخواهد داشت . هیچ راهی نیست همه حلقه های نظام اینک در هم شکسته اند یا در آستانه خورد شدن هستند

هیچ نظری موجود نیست: