۱۳۹۰ مرداد ۳۰, یکشنبه

روز قدس را به روز حمایت از مردم مظلوم سوریه و حمایت از رهبران سبز تبدیل کنیم – تا بعدا شرمنده هیچکدام نباشیم


بوی حلوای حکومت بشار اسد  با بوی خون مردم دلاور سوریه درهم پیچیده و رایحه غریبی را بوجود آورده که بیش از هر ملت دیگر,حس شامه ی ما ایرانیان را تحت تاثیر قرار میدهد . ننگ دخالت سپاه پاسداران در قتل عام مردم دلاور سوریه و حمایت  قاطع حکومت اسلامی از دیکتاتوری  بشار اسد بار تعهد و مسئولیت ما را در اعلام انزجار از این جنایات و تبری جستن از سیاست های مداخله جویانه ولایت فقیه هرچه بیشتر میکند . از سوی دیگر بی تفاوتی بیش از این در مقابل اسارت و رنج رهبران سبزمان مهندس میرحسین موسوی و شیخ شجاع کروبی لکه ننگی ست پاک نشدنی .
سکوت بیش از این جایز نیست و حاصلش چیزی نیست جزشرمندگی , حقارت  برای نسل امروز و برای ثبت در تاریخ . خون ما از خون مردم سوریه رنگین تر نیست با شورا یا بی شورای هماهنگی  تا فرصت باقی ست باید طرحی ریخت و کاری کنیم کارستان . دیگر نه زمانی برای اتلاف وقت باقی  مانده است و نه هیچ دلیل موجهی

هیچ نظری موجود نیست: