۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

سکوت در برابر مرگ تدریجی رهبران سبز, لکه ننگی که پاک نخواهد شد. روز قدس روز اعتراض بر علیه ظلم


سایت صراط نیوز وابسته به مافیای تشکیلات امنیتی خامنه ای اخیرا از وخامت حال میرحسین خبر داده است. با توجه به سابقه اینگونه خبررسانی ها که معمولا جهت سنجش افکار عمومی و واکنش جنبش سبز و مردم صورت میگیرد تا در صورت مساعد بودن اوضاع و سکوت مردم,شایعه را به حقیقت تبدیل کنند,می توان به این نتیجه رسید که با سکوت غیرقابل پذیرش جنبش در مورد حصر رهبران , ضحاک زمان  اینک نقشه  ریختن خون رهبران سبز را در سر می پروراند. برای جنبش سبز و کسانی که داعیه رهبری آنرا دارند هیچ ننگی بالاتر از سکوت در برابر مرگ خاموش رهبران سبزمان نیست. در حالی که مردم سوریه متحد و یکپارچه در برابر دیکتاتوری بپا خواسته اند و هرروز خون خود و فرزندانشان را برای رسیدن به آزادی  فدا میکنند و تا ازادی چند گام بیشتر فاصله ندارند,در حالی که خون شهدای سبز ایران از روی برگه های انتخابات سال 88 هنوز پاک نشده و اسیران ما به مرگ خاموش گرفتار میشوند, به ما رهنمود مشارکت در انتصابات حکومتی را میدهند.تا آخرین شعله های امید را در جنبش آزادیخواهی ایران به یاس تبدیل کنند.
تا آزادی کامل و بدون قید شرط رهبران سبز و همه زندانیان سیاسی ما هیچ سخن مشترکی با این حکومت استبدادی نخواهیم داشت  و درهیچ اقدامی که به به این حکومت مشروعیت بخشد  مشارکت نخواهیم کرد . روز قدس روز مبارزه بر علیه ظلم را به روز اعتراض برای ازادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و رهبران سبزمان تبدیل کنیم

هیچ نظری موجود نیست: