۱۳۹۰ مرداد ۲۲, شنبه

مرامنامه کمپین یک میلیون شبنامه

کمپین یک میلیون شبنامه براساس یکی از شعارهای بنیادی جنبش سبز یعنی هر نفر یک ستاد,یک رهبر ,یک جنبش و الگو برداری از کمپین موفق یک میلیون امضای جنبش زنان و همچنین اعتقاد به تکثر و تنوع که بهترین شکل آن در راهپیمائی های بزرگ جنبش سبز تبلور یافت , شکل گرفته است


تعریف کمپین: هر کدام از اعضای جامعه سبز و آزادیخواه ایران خود را مسئول و متعهد  بدانند که در جهت حفظ و بقای جنبش ازادیخواهی و سبز ایران متناسب با شرایط و امکانات خود و در جهت برقراری ارتباط میان قشر روشنفکر و مردم کوچه وخیابان و شکستن حصر اخبار و اطلاعات در فضای مجازی, بصورت کاملا منظم به لحاظ زمانی(روزانه یاهفتگی) شبنامه هائی را با رعایت کلیه مسائل امنیتی که شرط اول مبارزه محسوب میگردد , بدست مردم برساند. تعداد این شبنامه ها در حالت ایده ال بطور متوسط یک شبنامه در هر شبانه روز( یا مثلا هفت عدد در هفته) تعریف شده که البته منظم بودن این فعالیت بر تعداد شبنامه ها ارجحیت دارد


اصول بدیهی و پذیرفته شده کمپین:

1- اعتقاد به همه موارد ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر

2- اعتقاد به حفظ تمامیت ارضی ایران

3-  اعتقاد به دمکراسی و صندوق رای


هدف از طرح ایده کمپین یک میلیون شبنامه:

1- کمپین یک میلیون شبنامه اساسا طرح یک ایده یا پیشنهاد یک روش مبارزاتی ست که بیش از همه بر اساس شعار هر نفر یک جنبش به مسئولیت فردی نیروهای جنبش تکیه دارد. در این کمپین افراد در انتظار فرامین از بالا نمی مانند و متناسب با شرایط محیطی و کاری خود, ومیزان ادراک و توانائی های شخصی و حتی انگیزه ها و علایق فردی , بدون  نیاز به همراهی دیگران وظیفه فردی خود را متناسب با ارزیابی خودشان انجام میدهند. بطور مثال یک فعال هویت طلب که هدف آموزش  به زبان مادری بعنوان یک حق مسلم , الویت اول او بشمار می آید – شبنامه شخصی خود را بر اساس همین خواسته تهیه و تکثیر می نماید. همین مثال در مورد فعالان حقوق زنان, معلمان , کارگران و...قابل گسترش میباشد


2- شکستن فضای محصور مجازی و انتقال اطلاعات و اخبار به مردم کوچه وخیابان گامی بزرگ در دمیدن به آتش زیر خاکستر جنبش آزادیخواهی ایران است. نقش هر شبنامه در اجتماع همچون قطره ای خون در پیکر انسان است. با گردش میلیونها شبنامه خون تازه ای در رگهای جنبش بجریان در خواهد امد


3- سازماندهی گرچه از اهداف این کمپین نیست اما ایده پخش شبنامه ,می تواند زمینه ساز تشکیل گروهای کاری کوچک و مورد اعتماد چند نفره در دنیای واقعی گردد. که خود درآینده میتواند هسته های کوچک جنبش را پایه گذاری کند


عضویت در کمپین:

1- بخاطر رعایت مسائل امنیتی که اصل اول مبارزه محسوب میگردد و همانطور که قبلا گفته شد, با تکیه بر حس مسئولیت پذیری فردی, این کمپین  به هیچوجه اقدام به عضو گیری یا تشکیل گروه بخصوص در فضای مجازی نمی نماید . در واقع پخش شبنامه در دنیای واقعی و میان مردم کوچه و خیابان بطور منظم و با تلاش و اراده فردی معتبرترین سند عضویت در این کمپین است. هیچ گروهی بر اساس عضویت تشکیل نخواهد شد و گروه های مقدماتی در فضای مجازی که صرفا برای تبادل نظر و نه سازماندهی بنا شده بودند همگی منحل خواهند گردید.


2- در فضای مجازی صرفا صفحه کمپین یک میلیون شبنامه جهت سنجش میزان استقبال فعالان جنبش سبز از ایده این کمپین همچنان گشوده خواهد ماند


3- در فضای مجازی تشکیل گروهای کوچک دوستانه (غیرمتمرکز)و مورد اعتماد پیشنهاد میگردد. وظیفه این گروههای کوچک تهیه و انتشار شبنامه ها جهت استفاده دیگران  و تبلیغ اهداف و صفحه کمپین در فضای مجازی ست
 

فرمت شبنامه :

1- محتوای شبنامه باید از هر سه اصل بدیهی ذکر شده در بالا پیروی نماید

2- ذکر نام "کمپین یک میلیون شبنامه" در هر شبنامه به لحاظ حفظ همبستگی میان فعالین واقعی کمپین ضروری ست


با درود به مردان و شیرزنان عرصه مبارزه و عمل وبا امید به پیروزی جنبش آزادی خواهی مردم ایران

کمپین یک میلیون شبنامه

هیچ نظری موجود نیست: