۱۳۹۰ مرداد ۱۵, شنبه

اگراعضای شورای رهبری جنبش را خودمان انتخاب میکردیم, در جایگاه ده نفر اول چه کسانی می نشستند؟


اگر بعد از حصر رهبران سبزمان, امکاناتی فراهم میشد و این اختیار را داشتیم که اعضای ده نفره شورای رهبری جنبش را تا شکستن حصرایشان وآزادی زندانیان سیاسی انتخاب کنیم, این ده نفر را چه افرادی تشکیل میدادند. 

مسلما این ده نفر منتخب باید قابل اعتماد, با تدبیر, با تجربه کافی جهت هدایت جنبش, آشنا به وضعیت فعلی مملکت و کاملا شناخته شده باشند واز میان ایرانیان مقیم خارج انتخاب شده باشند . ایا اصلا یک همچین ده نفری که بتوانند مورد اعتماد اکثریت جامعه ایران یا حداقل جامعه روشنفکری ایران باشند را می توان یافت؟

آیا نتیجه چنین انتخاباتی با اعضای شورای هماهنگی فعلی منطبق میشد؟ چه کسانی اضافه میشدند یا احتمالا حذف میشدند؟ ایا افرادی مثل شیرین عبادی , مجتبی واحدی , اردشیر ارجمند , احمد باطبی, ...و احتمالا نمایندگان مردم کردستان و اقوام و مذاهب در این شورای رهبری جائی داشتند؟

بطور خلاصه یک شورای ده نفره برای رهبری جنبش باید ازچه افرادی تشکیل شده باشد تا (در مجموع)اعتماد اکثریت مردم ایران و جامعه روشنفکری را از هر عقیده و قوم و طبقه را جلب کرده و بدور از هر حاشیه راه جنبش را هموار کند؟

هیچ نظری موجود نیست: