۱۳۹۰ شهریور ۴, جمعه

شبنامه شماره 5: گلین گداق آغلیاق، اورمو گؤلون دولدوراق / بیایید بریم گریه کنیم، دریاچه ارومیه را پر کنیم


هیچ نظری موجود نیست: