۱۳۹۰ تیر ۹, پنجشنبه

قفس جای پرنده هاست


khoramdin 
  قفس  جای پرنده هاست

دستبند به دست توست 
               بندی به پای من
ایستاده ای , با قامت بلند
              افتاده بر زمین من

هر آه کوچکت
         گرفته دامن ها
         گریبان ظالم
                 آنسوی آب ها!
اما, شکسته زیرپا
             فریاد من
                      در یادها!

شرف میخری تو
                نان شب من
اسیر درد منی
               دربند پول من
راه گشوده ای و
               در بسته من 


گر میبرند ترا
        با هزاران آه و سوز
                        خفاش است و
                                    هراس از روز!

تو پرنده ای و اما                                
                 من میترسم هنوز!
           

 

 

هیچ نظری موجود نیست: