۱۳۸۹ اسفند ۱۵, یکشنبه

از تظاهرات در میدان انقلاب اجتناب کنید

محل پلیس پیشگیری که یکی از مراکز اصلی برای نگهداری موقت بازداشت شدگان است , دقیقا  در جنوب میدان انقلاب واقع شده و در روز دهم اسفند کلا میدان انقلاب بصورت یک دام گسترده برای جمع آوری فعالین سبز مورد استفاده قرار گرفت.  نیروهای سرکوبگر با بستن کلیه خروجی ها و هدایت تظاهرکنندگان  جنبش به سمت مقر پلیس پیشگیری, موفق شدند تعداد زیادی از فعالین سبز را براحتی دستگیر نمایند

هیچ نظری موجود نیست: