۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

از 25 بهمن تا 17 اسفند ,از عرش تا فرش

شورای محترم هماهنگی راه سبزامید
اول اسفند,ده اسفندو 17 اسفند گذشت. دستکم از اخرین روزهای بهمن رهبران جنبش کاملا در اسارت هستند.شما اولین گروهی هستید که شهامت داشتید و در فقدان رهبران سبز, مدعی رهبری جنبش سبز شدید (حداقل در مورد کمپین های اعتراضی) و برگزیدن چنین "نام خاصی" خود بهترین دلیل بر این مدعاست. اتفاقا در ابتدا بسیار جای خوشحالی و امید بود .درست هم همین بود که چنین نهادی با همت مشاوران عالی رهبران سبزبرپا گردد و با توجه به این که محدودیتهای داخل کشور هم وجود نداشت, براساس منش جنبش سبزبر پذیرش تکثرگرائی وشعار ایران برای همه ایرانیان و مهمتر از همه خط و مشی و مرام میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی با دعوت از همه نمایندگان اقوام و ادیان و گروه هاو احزاب تاثیر گذارو آزادی خواه, زمینه اتحاد بزرگ مردم ایران در یک جبهه مشترک شکل گیرد.
متاسفانه بعد از گذشت سه هفته نه تنها هیچ قدم روشنی در این جهت برداشته نشده و بلکه برعکس هویت خود اعضای این شورا در هاله ای از ابهام است. اهمیت موضوع فوق و لزوم شفاف سازی عملا وقتی به نقطه اوج خود میرسد که بعد از فراخوان پیروزمند 25 بهمن که توسط خود رهبران سبز صورت پذیرفته بود. بجای اینکه ازانرژی و شور و شوق حاصل ازاین پیروزی که هزینه بسیارسنگین آن دستگیری رهبران مان بود, در جهت رشد و گسترش جنبش با تدبیر و خردمندی و انعطاف در اتخاذ تاکتیکها برای رسیدن به پیروزی های بزرگتراستفاده گردد, برعکس با تکرارفرساینده و سنگین وپرهزینه فراخوانهای خیابانی , زمینه رکود جنبش را فراهم اورده است بنابراین با این مقدمه:ا
 یک - اعضای شورای هماهنگی راه سبز از چه افرادی تشکیل شده است؟
اگر دلیل این پنهان کاری امنیتی ست لطفا بفرمائید از نمایندگان کدام گروه های قومی و احزاب شناخته شده کردستان,آذربایجان, بلوچستان و...اقلیت های مذهبی و در این شورا دعوت شده و عضویت دارند؟ اگر چنین دعوتی انجام نشده بر چه اساسی این شورا با در های بسته خود را نماینده همه طیف های جنبش سبزمیداند. یقینا با توجه به ماهیت دمکراتیک و عقل گرای جنبش , روشهائی که یادآور نحوه انتخاب آقای خامنه ای به رهبری نظام باشد مورد پذیرش نخواهد بود
دو- با توجه به سطح پائین موفقیت در فراخوانهای این شورا و سیر نزولی در سه فراخوان متوالی و همسان, لطفا نحوه تصمیم گیری و استفاده از عقل جمعی و نحوه پاسخگوئی در مقابل عدم موفقیت و هزینه های سنگین این فراخوانها را بیان فرمائید

سه - لطفا تحلیل این شورا را از وضعیت  فعلی جنبش سبز,ماهیت طبقاتی واهداف کوتاه و بلند جنبش و ارتباط فراخوانهای اخیر با تحلیلهای ذکر شده و همچنین شباهت و تفاوتهای جنبش سبز با انقلابهای اخیر در جهان عرب را بطور شفاف مطرح فرمائید 

هیچ نظری موجود نیست: