۱۳۸۹ اسفند ۱۴, شنبه

لزوم مقابله با اندیشه زهرآگین "خودی و ناخودی" و تشکیل جبهه متحد مردم ایران


افسانه های ایرانی سرشار ازپندها و نکته های نهفته ست . شاید این خصوصیت پنهان کردن گنج ها در زیر خاک و گفته ها درلابلای قصه ها از ویژگی های منحصربفرد مردم این سرزمین باشد که همیشه مجبور بوده اند حرفهایشان را در لفافه بزنند و گنجهایشان را درزیرخاک نگهداری کنند تا به نسلهای آینده برسد. یکی از این داستانها داستان دیو و شیشه عمر اوست. دیوی بدکردار که هرگز آسیبی نمی بیند مگر شیشه عمرش را بشکنی . اما مشکل در کشف این شیشه عمر است که ظاهرا با جامهای شیشه ای دیگر هیچ تفاوتی ندارد و دقیقا شبیه همان جامهای شیشه ایست که خود ما و همه مردم هر روز استفاده میکنند. دیو حکومت اسلامی هم جدای از این قصه نیست. شیشه عمرش همان جامهای شیشه ایست که از اندیشه زهراگین " خودی و ناخودی" پرکرده ایم و هر روز مینوشیم و در تعجبیم که چرا حکومت اسلامی اینقدر سخت جان است. حقیقت اینست که از حکومت اسلامی هیچ چیزمهمی باقی نمانده و همچون انگل از باز تولید زهر مهلک در بدن میزبان به بقا خود ادامه میدهد. خود ما گرفتار اندیشه "خودی و ناخودی" هستیم. این تئوری مسموم چنان در ذهن ما ریشه دوانده که نمی توانیم جبهه متحد مردم ایران را شکل دهیم . فارسها از کردها میترسند که میخواهند مملکت را تجزیه کنند . کردها و آذری ها به میرحسین اعتماد ندارند تا سرش را بالای دار ببینند. شورای هماهنگی و رهبران جنبش سبزاز رهبران و مردم کردستان حمایت نمی کنند تا مبادا حکومت اسلامی به آنها تهمت ضد انقلاب بزند. از ترس غیرخودی شدن و اتهامات حکومت اسلامی, از حقوق بهائیان حرف نمی زنیم, از حقوق مردم کردستان و حق مسلم تعیین سرنوشت اقوام ایرانی حرفی نمی زنیم. ما کی و کجا ازحقوق مساوی همه ادیان واقوام وحق انان برای رسیدن به بالاترین مقام مملکتی دفاع  کرده ایم؟ اندیشه مسموم حکومت اسلامی چنان شهامت را در و جود ما از بین برده است که حتی نمی توانیم با احزاب کرد و بلوچ و آذری و جنبش چپ یک جلسه مشترک بگذاریم.حتی نمی توانیم به به یک مادر که فرزندش به خاطر دوری از وطن خودکشی کرده تسلیت بگوئیم تا مبادا به ما تهمت سلطنت طلبی زده شود و یا از شهدا و قربانیان دهه شصت یاد کنیم چرا که آنها  غیرخودی محسوب میشوند.خلاصه کلام اینکه تا هنگامی که اندیشه مسموم  حکومت اسلامی در ذهن ما و زهرش در خون ما جریان دارد, خلاص شدن ازشر دیو امری محال است. دیو اندیشه ما را به تسخیرخود در آورده در خون ما تخمک گذاری میکند وفرزندان خود را بازتولید میکند. راه حل بسیار آسان است جایگزین کردن اندیشه "دفاع از هویت دیگران" بجای اندیشه مسموم "خودی و ناخودی" و تشکیل جبهه متحد مردم ایران برای آزادی

هیچ نظری موجود نیست: