۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

شعار امروز ما: یا مرگ یا آزادی

با زندانی کردن رهبران سبز اخرین امیدها به اصلاحات از میان رفت و آخرین بندهای پوسیده میان حکومت و مردم پاره شد.برای اصلاح کردن وضعیت موجود راهی بجز انقلاب نیست. ده اسفند روزی ست که اصلاحات همان انقلاب است و مبارزه بدون خشونت همان مشتهای گره کرده. دیگر نمی خواهیم شما را اصلاح کنیم فقط گورتان را گم کنید. درخواست ما آزادی رهبران با شعار یا مرگ یا آزادی خواهد بود.امروز شرف جنبش در گرو آزادی رهبران سبز از زندانهای مخوف شماست. و ما مرگ را به ننگ تسلیم شدن در مقابل شما ترجیح خواهیم داد

هیچ نظری موجود نیست: