۱۳۸۹ بهمن ۲۷, چهارشنبه

تجربه موفق فیس بوک 25 بهمن باید به شورای هماهنگی کمپینهای عملی جنبش تبدیل شود


رهبرانمان در خطر دستگیری قرار دارند و اگر هم دستگیر نشوند بسیار دور از ذهن است که بتوانند بار دیگربه مردم فراخوان یا رهنمود ارائه کنند. از شعارهای حماسی باید دست بکشیم که مثلا اگر رهبرانمان را دستگیر کنند حکومت را سرنگون میکنیم . بدون هماهنگی و سازماندهی هر گونه فداکاری و از جان گذشتگی پراکنده به نتیجه نخواهد رسید. تجربه بسیار مثبت فیس بوک 25 بهمن  پایه بسیار خوبی ست که می تواند به شورای هماهنگی جنبش سبز در امر مدیریت اجرائی تبدیل گردد. با دعوت از همه نخبگان و دلسوزان جنبش ازهرطیف فکری میتوان به این نیاز فوری جنبش دست یافت. از انجا که وظیفه این شورا صرفا در جهت هماهنگی کمپین های عملی ست  , می توان بدور از جناح بندی  های سیاسی , نمایندگان طیف های مختلف درون جنبش سبز را گرد آورد و حماسه 25 بهمن را تداوم بخشید        

هیچ نظری موجود نیست: