۱۳۸۹ بهمن ۱۸, دوشنبه

نوزدهم بهمن سالگرد حماسه سیاهکل: یاد و نام "آفتابکاران جنگل" جاودانه باد

اینکه مشی مسلحانه اشتباه بود یا نه چیزی از دلاوری فدائیان خلق نمی کاهد 

هیچ نظری موجود نیست: