۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

حداقل وظیفه هر فعال سبز در هر روز تا 25 بهمن: پنج تا اسکناس نویسی+ پخش پنج تا تراکت - فقط همین -

اگر می خواهیم 25 بهمن پیروز میدان باشیم - باید همت کنیم

شعار نویسی روی 5 اسکناس و پخش  موثر 5 عدد تراکت تبلیغاتی (درمحل ,مترو,اتوبوس.تاکسی...)  در هر روز.این حداقل را انجام بده و شب را با وجدان اسوده استراحت کن
یک شعار نویسی روی دیوار بجای همه اینها  کافیست

بعد هر چقدر که خواستی پشت کامپیوتر بشین
برای کپی تراکت روی عکس زیرکلیک کنید ,کپی کنید و سپس پرینت بگیرید

هیچ نظری موجود نیست: