۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

خبررسانی جهت راهپیمائی 25 بهمن در شرق و جنوب تهران بهیچوجه مناسب نیست -یا حسین - همت کنیم

خبر رسانی جهت راهپیمائی در منطقه شرق تهران (نیرو هوائی ,افسریه تهران نو, نارمک...) و همینطور مناطق جنوبی به هیچ وجه انجام نشده
 یاران یا حسین همت کنیم


 


هیچ نظری موجود نیست: