۱۳۹۰ شهریور ۱۲, شنبه

شعله ای که در آذربایجان روشن شده باید همه ایران را در بر گیرد - اینک نوبت سید علی است

این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود
از اشتباهات گذشته باید درس بگیریم - مشعلی که بدست جوانان با شهامت آذربایجان افروخته شده باید دست به دست در سراسر ایران به جنبش در اید و بساط ظلم را یکپارچه بسوزاند - نگذاریم شعله های آزادیخواهی بار دیگر با تفرقه و بی تفاوتی نسبت به یکدیگر به خاکستر تبدیل شود. دیکتاتور تفاوتی میان ما قایل نیست .  استبداد دینی هیچ فرقی میان آزادیخواهان فارس و ترک و کرد و بلوچ و گیلانی و... نمی گذارد. دیکتاتوربرای سرکوب آزادیخواهان در هر نقطه ایران همه قوایش را یکپارچه به میدان میفرستد . ما هم برای پیروزی راهی بجز مبارزه یکپارچه و سراسری نداریم - هر گونه غفلت برای یاری رساندن به مردم دلاور آذربایجان پشیمانی بزرگی را بهمراه خواهد داشت 
یاشاسین آذربایجان - زنده باد ایران

هیچ نظری موجود نیست: