۱۳۹۰ شهریور ۱۳, یکشنبه

جمعه 18 شهریور را روز ارومیه نام گذاری کنیم- ما بیشماران در ورزشگاه آزادی

جمعه 18 شهریور را روز, ارومیه, دریاچه و آذربایجان نام گذاری کنیم - و در جهت حمایت از دلاوران آذربایجان و ارومیه و نجات دریاچه همگی به ورزشگاه آزادی خواهیم آمد  با شعار یاشاسین آذربایجان - زنده باد ایران
بار دیگر ثابت کنیم ما متحد و بیشماریم

هیچ نظری موجود نیست: