۱۳۹۰ تیر ۲۷, دوشنبه

دریاچه ارومیه بزودی خشک میشود: کجاست جوانمردی همچون تختی؟

هرکسی قلیش برای دریاچه ارومیه می تپد, همه آذری های عزیزی که در کنارش زندگی میکنند,همه ایرانیانی که زیبائی شگفت انگیز دریاچه ارومیه را از نزدیک دیده اند,  بیائیم یکبار هم که شده بدور از مسائل سیاسی و قومی فقط و فقط به نقطه اشتراکمان یعنی نجات دریاچه ارومیه فکر کنیم.ا

مسئله نجات دریاچه ارومیه به تنهائی انقدر بزرگ و سخت و پیچیده  هست که "سیاسی" کردن آن فقط موانع بزرگتری را بر سر راهمان قرار میدهد و قومی کردنش ما را در این راه سخت "تنها " خواهد گذاشتشروع کار بسیار ساده است :ا

یک انسان دلسوز, یک هموطن سرشناس , یک جوانمردی همچون تختی در سطح ملی  همت کند . راه حل واقعی نجات دریاچه ارومیه را پیدا کند و هزینه اش را اعلام نماید . ما هم همت میکنیم . کمپین های غیرسیاسی و ملی تشکیل میدهیم و هزینه لازم را تامین میکنیم

هیچ نظری موجود نیست: