۱۳۹۱ تیر ۲, جمعه

پس کی به دریا میرسیم؟... گرامی باد زاد روز صمد بهرنگی

برای نسلی که با قصه های صمد بزرگ شده, راز قصه های صمد در اینه که بدون اینکه  بفهمی در ضمیر ناخوداگاهت چنان اثری باقی میذاره, که تا آخر عمر از خودت میپرسی:ا
 نکنه هنوز به دریا نرسیدی و داری در باتلاق زندگی میکنی؟

هیچ نظری موجود نیست: