۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

فراخوانی از سوی مردم, فریاد اعتراضی از دل جامعه و پیامک هائی که در سطح شهرها در میان مردم در حال گسترش است

هموطن همراه شو , بپا خیز!:فراخوان مردمی, سه روز تحریم نان و شیر در اعتراض به گرانی:ا

عده ای از مادران ایرانی در پی افزایش قیمت شیر و نان طی حرکتی که از بطن جامعه است و هیچ گروه سیاسی در آن دخالتی نداشته خواهان تحریم 3 روزِ خرید شیر و نان شده اند و از همه مردم ایران خواسته اند به این موج متصل شوند. متن تحریم این مادران در دیگر سایت های اجتماعی بسرعت در گردش است:ا

شنبه، یکشنبه، دوشنبه در اعتراض به گرانی و تورم نان و شیر خریداری نمی کنیم. فقط سه روز با هم متحد باشیم. برای کمک به هموطنان کم درآمد و آسیب پذیرمان .ا

  لطفا اطلاع رسانی کن هموطن
  

هیچ نظری موجود نیست: