۱۳۹۰ اردیبهشت ۴, یکشنبه

کمپین نامه نویسی به میرحسین؟ الان وقت مناسبی برای شوخی نیست- یاران بپا خیزیم

فرازهائی ازمتن فراخوان کمپین نامه نویسی به میرحسین:ا
ما حدس می زنیم که سیستم امنیتی ایران این نامه ها را به مراکز خود ببرد و آنها را بخواند.حتی اگر این اتفاق هم بیفتد،چه باک!ما با هزاران نامه ای که به ادرس موسوی و رهنورد پست خواهیم کرد، نامه هایی که ممکن است به جای اینکه روی میز این رهبران قرار بگیرد، روی میز ماموران امنیتی قرار بگیرد، لرزه بر اندام اقتدارگرایان در ایران خواهیم انداخت


شما می توانید از نامه های خود و مراحل پست آن فیلم و یا عکس تهیه کنید و به آدرس کمپین ارسال کنید


نیاز به هیچ سخنی نیست...ا
 

هیچ نظری موجود نیست: