۱۳۹۰ فروردین ۲۱, یکشنبه

یازده اردیبهشت "تحریم خیابان از8 تا 10"با درخواست آزادی منصور اسانلو و زندانیان سیاسی


پیشنهاد تحریم وسایل نقلیه عمومی وخصوصی از ۸ تا۱۰ صبح
روزیازده اردیبهشتَ روز جهانی کارگران

1- نوعی دیگر از تظاهرات اعتراضی خیابانی:
در صورت استقبال میلیونی جامعه سبز, همانند راهپیمائی  یک نوع نمایش اعتراض خیابانی محسوب میشود و نتیجه آن بصورت کاملا روشن در خیابانهای شهر که بطور معمول بین ساعت 8 تا 10 صبح پر رفت و امد هستند , مشاهده خواهد شد

2- کاملا بدون هزینه و بدون خشونت متناسب با منش جنبش سبز :
بنابراین می توان انتظار داشت( در صورت تبلیغات مناسب) جمعیت بیشتری از جامعه سبز و کارگران را به صحنه مبارزه بکشاند

3- تحریم مقدمه اعتصاب است:
میان "اعتصاب وسایل نقلیه عمومی  از سوی کارگران شرکت واحد و رانندگان تاکسی ها " وتحریم وسایل نقلیه عمومی از سوی مردم, فاصله چندان زیاد نیست. در هر دو صورت ماشین ها خالی و رانندگان کار نخواهند کرد. و این بی هزینه ترین نوع تمرین  اعتصاب از سوی رانندگان وسایل نقلیه عمومی خواهد بود , که رهبرانشان سالهاست در زندان ها بسر میبرند

4- درخواست آزادی منصور اسانلو:
در خواست  مشخص برای آزادی منصور اسانلو و دیگر رهبران کارگران و معلمان و کلیه زندانیان سیاسی مرتبط با نوع تحریم و اعتراض

5- انعطاف در شکل اعتراض:
با توجه به شرایط فعلی و تجربه فراخوانهای اسفند89 امکان انجام موفقیت آمیز راهپیمائی بسیار بعید می نماید – و این شکل جدید از اعتراض در صورت موفقیت و اقبال جامعه سبز تمرینی خواهد بود برای 25خرداد90  و انجام اعتراضات سازماندهی شده منظم

هیچ نظری موجود نیست: