۱۳۹۰ اردیبهشت ۵, دوشنبه

کمپین "تحریم خیابان" و"اتوبوس رانی":اتحادجنبش سبزمیرحسین و جنبش کارگری اسانلو


شرکت اتوبوس رانی و حمل ونقل یعنی منصور اسانلو و منصور اسانلو یعنی جنبش کارگری
جنبش خیابانی یعنی جنبش سبز و جنبش سبز یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی

با تحریم خیابان و وسایل نقلیه عمومی و شخصی در روز جهانی کارگر  از ساعت 8 تا 10 صبح ,
جنبش سبز و جنبش کارگری در خیابانها  به هم خواهند پیوست.
دیگر فرصت زیادی نیست - یاران متحد شویم 

هیچ نظری موجود نیست: