۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

وضعیت ما هیچ شباهتی به تونس ندارد


مردم  تونس اول از طریق بر هم زدن نظم حاکم وبعد انقلاب ,نظام استبدادی را سرنگون کردند و حالا باید فکر کنند چه نظامی می خواهند

ولی ما باید اول انقلابیون و قانون شکنان حاکم را به رعایت قانون مجبور کنیم و بعد قانون موجود را اصلاح کنیم و سالهاست که می دانیم دقیقا چه می خواهیم

هیچ نظری موجود نیست: