۱۳۹۲ خرداد ۲۰, دوشنبه

برگه های رای را میتوانند نادیده بگیرند اما فریادهایمان را در ورزشگاه آزادی مجبورند بشنوندسه شنبه  21 خرداد - استادیوم آزادی
نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

 

هیچ نظری موجود نیست: