۱۳۹۱ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

نمونه سوالات آزمون ورودی انتخابات 92 جهت آمادگی «داوطلبان مستقل و اصلاحطلبان حکومتی»بنام خدا وبا درود به ارواح پاک شهدا و عرض تسلیت به مقام معظم رهبری
جهت ارشاد و هدایت  «هنرجویان» داوطلب در آزمون ورودی  انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم – متذکر میگردد پاسخ های نزدیکتر به نظرمقام عظمای رهبری بصوت پررنگ تر مشخص گردیده است:

1- ولی امر مسلمین جهان در حال حاضرکیست؟
آ- مقام معظم رهبری
ب- سید مجتبی خامنه ای
ج- ملک عبدالله
د –ایمن الظواهری

2-  شایسته ترین مجتهد  به لحاظ تسلط برامور و عدالت و بصیرت سیاسی برای جانشینی مقام معظم رهبری کدام شخصیت است؟
آ – هاشمی رفسنجانی
ب- مجتبی خامنه ای
ج-مصباح یزدی
د- آیت الله جنتی

3- آیا در نظام مقدس جمهوری اسلامی پدیده ای بنام زندانیان سیاسی وجود دارد؟
آ – مطلقا خیر
ب- فقط دردوران امام
ج – بندرت
د - هیچکدام


4-  عاملان اصلی و آمران قتل های موسوم به زنجیره ای چه کسانی بودند؟
آ – عوامل اسرائیل و امریکا
ب-  اصلاحطلبان تندرو
ج- اختلافات درون گروهی
د – منافقین

5- در کدام انتخابات در آرای مردم دستکاری شد و توسط چه کسانی؟
آ-  انتخابات ریاست جمهوری خرداد 76 – دولت سازندگی
ب- انتخابات مجلس ششم – اصلاحطلبان
ج – انتخابات دور اول شورای شهر – اصلاحطلبان
د- هرسه مورد

6- نه بزرگ مردم غیورایران به اصلاحطلبان در کدام انتخابات برجسته تر بود؟
آ -  مجلس هفتم
ب-  دور نهم  ریاست جمهوری در سال 84
ج – مجلس هشتم
د – انتخابات مجلس خبرگان

7- دلیل رای قاطع مردم به احمدی نژاد در انتخابات سال 84  و دلیل شکست سنگین هاشمی رفسنجانی چه بود؟
آ – نفرت مردم از اشرافیت
ب- ناامید شدن مردم از اصلاحطلبان و بازگشت به اسلام
ج- چهره دوست داشتنی کاندیدای اصولگرایان در نزد مردم
د- هر سه مورد

8- کنایه «شاه سلطان حسین» از سوی مقام معظم رهبری اشاره به  کدام شخص داشت؟
آ – هاشمی رفسنجانی
ب- سید محمد خاتمی
ج – محمود احمدی نژاد
د –هیچکدام

9 –حادثه موسوم به  18 تیر از سوی چه کسانی هدایت گردید؟
آ – بازماندگان ساواک
ب- عوامل صهیونیسم و آمریکا
ج – منافقین و اصلاح طلبان
د – هرسه مورد بالا

10- سالمترین انتخابات در کل تاریخ ایران کدام انتخابات بود؟
آ – اولین دور انتخابات ریاست جمهوری
ب – انتخابات ریاست جمهوری سال 84
ج – انتخابات ریاست جمهوری سال 88
د - هیچکدام

11-   در انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 برنده قاطع انتخابات که بود؟
آ – محسن رضائی
ب – محمود احمدی نژاد
ج – مهدی کروبی
د – میرحسین موسوی

12- در این انتخابات نظر کدام شخص به نظر رهبری نزدیکتر بود؟
آ-هاشمی رفسنجانی
ب- مصباح یزدی
ج- محمود احمدی نژاد
د- چنین سخنی به این شکل هرگز از سوی مقام معظم رهبری بیان نشده

13 – با بصیرت ترین شخص در ایران و کل جهان کیست؟
آ- مقام معظم رهبری
ب- هاشمی رفسنجانی
ج- محمود احمدی نژاد
د-مشائی

14- سند قاطع صحت انتخابات سال 88 و پیروزی احمدی نژاد کدام است؟
ا- تائید مقام معظم رهبری در صبح انتخابات
ب- تائید نتیجه انتخابات توسط شورای نگهبان
ج- شمارش مجدد آرا در جلوی دوربین صدا و سیما
د-نظارت بسیج و سپاه بر کلیه مراحل انتخابات

15 – هدف و خواسته فتنه گران بعد از انتخابات سال 88 چه بود؟
آ- بازگرداندن ایران به استبداد شاهنشاهی
ب- رواج فحشا و فساد در جامعه
ج- کودتای نرم جهت باز کردن سفارت امریکا
د- هر سه مورد

16- کدام لقب زیر در مورد فتنه گران به نظر رهبری نزدیکتر است؟
آ- گوساله
ب- خس و خاشاک
ج- میکروب
د- بزغاله

17- مصداق طلحه وزبیر در سخنان مقام معظم رهبری  چه کسانی بودند؟
آ- موسوی - کروبی
ب- موسوی – خاتمی
ج-کروبی- خاتمی
د- احمدی نژاد-مشائی

18- باشکوه ترین راهپیمائی  خودجوش تاریخ کدام بود؟
آ- نهم دی
ب- 22 بهمن
ج- عاشورای و تاسوعا پیش از انقلاب
د- بهشت زهرا و استقبال از امام

19- فتنه گران درحضور خیابانی حداکثرچند نفر بودند؟
آ- ده ها نفر
ب- غیر قابل اندازه گیری
ج- سه هزار نفر در 25 بهمن88
 د- پانصد نفر در عاشورای88

20- تعداد شهدای بسیجی در جریان فتنه چقدر بود؟
آ- دهها نفر
ب- 72 تن
ج- هنوز شمارش کامل انجام نشده
د- صدها نفر

21 –   چند تن از شهدای بسیجی رادر جریان فتنه نام ببرید
آ- صانع ژاله
ب- ترانه موسوی
ج-محسن روح الامینی
د- هر سه مورد

22- منظور مقام معظم رهبری از «خواص بی بصیرت» دقیقا  کدام شخص است؟
آ- هاشمی رفسنجانی
ب-سید محمد خاتمی
ج- میرحسین موسوی
د-مهدی کروبی

23- دلیل کشته شدن ستار بهشتی در بازداشت چه بود؟
آ- خوابیدن نگهبان در سر پست و عدم رسیدگی مناسب
ب- سابقه افسردگی شدید
ج- سابقه بیماری قلبی
د-خودکشی

24- وظیفه اصلی رئیس جمهور در نظام اسلامی چیست؟
آ- اجرای مو به موی فرامین رهبری
ب- تدارکات چی
ج- مسئول اصلی کلیه مشکلات
د- هر سه مورد

25- کدام قوا در راس امور است؟
آ- مجلس
ب-مجریه
ج-قضائیه
د-در هر لحظه بستگی به نظر رهبر دارد

26- از میان بزرگان دین اسلام  کدامیک کاملا منطبق بر شخصیت مقام معظم رهبری است؟
آ- حضرت علی(ع)
ب-سید خراسانی
ج-امام حسین(ع)
د-کلیه معصومین متناسب با شرایط

27- در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نظر رهبری به کدام شخصیت نزدیکتر است؟
آ- حداد عادل
ب- ولایتی
ج- احمد خاتمی
د- قالیباف

28- نظر مردم به کدام شخص نزدیکتر است؟
آ- حداد  عادل
ب-ولایتی
ج- احمد خاتمی
د- به نظر رهبری

با آرزوی توفیقات الهی !

هیچ نظری موجود نیست: